NASI KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ

O mnie


O mnie

Dariusz Skrobol - urodzony 3 stycznia 1973 roku w Tychach.  Magister ekonomii. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie. Ukończył studia magisterskie w zakresie przedsiębiorczości i zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (1999) oraz studia podyplomowe na WSB - Akademia Liderów Samorządowych (2010). Piastował funkcję radnego Rady Miejskiej w Pszczynie (w kadencji 1998–2002 wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki), kadencja 2002-2006 (zajął miejsce po wygaśnięciu mandatu z dniem 28.12.2005 roku). Od roku 2002 do 2006 był naczelnikiem Wydziału Promocji i Integracji Europejskiej w Starostwie Powiatowym w Pszczynie. 

 


W latach 2006-2010 pełnił funkcję zastępcy burmistrza Pszczyny, w grudniu 2010 roku został wybrany burmistrzem Pszczyny na okres kadencji 2010-2014. W listopadzie 2014 Dariusz Skrobol został ponownie burmistrzem Pszczyny (2014-2018) Członek rad nadzorczych: Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. w Woli (2004-2006), Pszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa (2008-2014 – dwie kadencje). Od 2011 r. członek rady programowej Muzeum Zamkowego w Pszczynie.

Miłośnik ziemi pszczyńskiej, organizator wielu cyklicznych imprez promujących Pszczynę miedzy innymi corocznego Festiwalu Kulinarnego „Chochla” na pszczyńskim rynku, prezentującego dorobek kuchni śląskiej oraz regionu pszczyńskiego, Przeglądu Zespołów Rockowych „Żubrowisko”, redaktor wydawnictw promocyjnych, współautor przewodnika „Ścieżki rowerowe powiatu pszczyńskiego”. Inicjator przyznawania wyróżnień honorujących zasłużone dla ziemi pszczyńskiej osoby: „Statuetka Żubra” – nagroda Starosty Pszczyńskiego przyznawana za całokształt działalności oraz za realizację wartościowych projektów; miniaturowy odlew rzeźby „Ławeczka Księżnej Daisy” – nagroda Burmistrza Pszczyny - zwana też „pszczyńskim Oskarem” - przyznawana za szczególne osiągnięcia oraz zasługi dla miasta i regionu; „Statuetka Wybrańca” – nagroda Burmistrza Pszczyny w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury; „Kordzik” – broń paradna 
w postaci sztyletu wręczana zasłużonym dla Pszczyny przedstawicielom służb mundurowych.

Jest przewodnikiem turystycznym oraz pilotem wycieczek, członkiem pszczyńskiego koła PTTK, Pszczyńskiego Bractwa Ligi Morskiej i Rzecznej, Ruchu Autonomii Śląska, Stowarzyszenia Artystycznego Plessart, członkiem i założycielem Klubu Płetwonurków „Partnur” oraz Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pszczynie. Król Kurkowy A.D. 2007 i 2013.
Pasje: nurkowanie techniczne, zimowa wspinaczka wysokogórska, podróże

Odznaczenia i wyróżnienia:

- Srebrna Odznaka Strzelecka ( 2003r. )
- Srebrna Odznaka „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży” ( 2004r. )
- Odznaka Honorowa za Zasługi dla Turystyki ( 2005r. )
- Król Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pszczynie ( 2007r. )
- Srebrny Medal Zasłużony dla Łowiectwa Śląskiego ( 2008r. )
- Honorowy Krzyż Wojska Polskiego ( 2009r. )
- Złota Odznaka „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży”  ( 2010r. )
- Pamiątkowy Medal Honor i Chwała ( 2010r. )
- Odznaka Honorowa Sybiraka ( 2011r. )
- Odznaka za Wybitne Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych ( 2011r. )
- Członek Honorowy Stowarzyszenia Muzyczno – Kulturalnego Zespół Sygnalistów Myśliwskich Echo Pszczyny ( 2011r. )
- honorowy członek klubu skatowego Cezap Piasek ( 2011r. )
- Złoty Medal Zasłużony dla Łowiectwa Śląskiego ( 2012r. )
- Wyróżnienie w rankingu Samorządowy Menedżer Regionu 2012 w województwie śląskim tygodnika Puls Biznesu ( 2012r. )
- Dyplom Uznania za zaangażowanie i duży wkład w opiekę nad miejscami Pamięci Narodowej Ziemi Pszczyńskiej, związanymi z 16 pp im. Ziemi Tarnowskiej a szczególnie żołnierzami tego pułku, którzy we wrześniu 1939 roku polegli w obronie Ojczyzny ( 2012r. )
- Król Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pszczynie ( 2013 r.)
-„Honorowy Maszynista” Teatralna Maszyna Pszczyna
- Srebrny Promotor Orłów Agrobiznesu przyznany przez Kapitułę Nagrody Orzeł Agrobiznesu pod patronatem Wicemarszałka Sejmu RP Eugeniusza Grzeszczaka ( 2014r. )
- Medal Komisji Edukacji Narodowej ( 2017r. )
- Order Palm Akademickich ( 2018r. )
- Honorowe Członkostwo Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach ( 2018r. )
- Harcerska Odznaka Ziemi Pszczyńskiej ( 2018r. )

Uprawnienia: 
- instruktor strzelectwa sportowego PZS
- instruktor nurkowania IANTD (EANx Instructor 8761, Oxygen Administrator)
- pilot i przewodnik wycieczek (licencja Marszałka Woj. Śl.)
- górski przewodnik turystyczny 
- terenowy przewodnik turystyczny
- nurek techniczny z uprawnieniami CMAS, IANTD, PADI


Wyróżnienia dla Gminy Pszczyna:
 - „Krajowy Lider Innowacji i Rozwoju – 2010”
w kategorii: Innowacyjny Projekt unijny – gminy, 
Budowa kompostowni osadów ściekowych ‘PSZCZYNA’ przy ulicy Złote Łany w Jankowicach
- Laureat Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2011 w kategorii Najlepsza Gmina Miejska
- „Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju – 2011”
w kategorii: Innowacyjny Projekt unijny – gminy, podkategoria: gmina wiejsko-miejska 
Budowa kompostowni osadów ściekowych ‘PSZCZYNA’ przy ulicy Złote Łany w Jankowicach
- I miejsce w konkursie „Dobre praktyki zarządzania strategicznego rozwojem w Polsce”
w kategorii Zarządzanie rozwojem zrównoważonym, 2012 r.
- Finalista Konkursu „Modernizacja Roku 2012” za Modernizację ulicy Kościuszki oraz ronda na skrzyżowaniu ul. 3 Maja, T. Kościuszki i Zamenhofa
- Lider Edukacji Samorządowej 2012 - wyróżnienie w rankingu Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki w Katowicach
- „Gmina na 5” w II edycji rankingu przygotowanego przez Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Analiz Regionalnych działające przy Instytucie Przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, (2012)
- I Miejsce w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Wydawnictwa Promocyjne Regionów i Miast 2012/2013 „Globalny Format 2013” w kategorii przewodnik za „Spacer po Pszczynie z Księżną Daisy – przewodnik dla ciekawskich” oraz „Śladami Pszczyńskich Żydów” 
- Lider Edukacji Samorządowej 2013 - wyróżnienie w rankingu Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki w Katowicach
- Tytuł „Gmina Przyjazna Turystom” przyznany przez Kapitułę Programu „Dobre bo Polskie”, 2014 r.
- Lider Edukacji Samorządowej 2014 - wyróżnienie w rankingu Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki w Katowicach
- Drzeworyt Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” „Darczyńcom i Najlepszym”
- Lider Edukacji Samorządowej 2015 - wyróżnienie w rankingu Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki w Katowicach
- Licencjonowany użytkownik systemu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A.
- Nagroda Komisji Kultury i Promocji Łowiectwa o Róg Księcia Pszczyńskiego - Konkurs Sygnalistów Myśliwskich 2016
- Lider Edukacji Samorządowej 2017 - wyróżnienie w rankingu Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki w Katowicach
- II miejsce - ranking "Aktywacja sportowa dzieci i młodzieży", Gdynia, 2017
- Laureat w konkursie "Gmina na 6 woj. śląskiego" w kategorii Gmina przyjazna mieszkańcom, gmina wiejsko-miejska, 2017
- Ośrodek Rozwoju Edukacji - wyróżnienie za uczestnictwo w pilotażu programów szkoleniowo-doradczych dla JST, 2018