NASI KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ

Program


PROGRAM WYBORCZY 2018-2023

Drogowa Pszczyna:

- zabezpieczenie w każdorocznym budżecie gminy około 10 milionów złotych na kontynuację budowy oraz remontów dróg i chodników w sołectwach i osiedlach,

- budowa parkingów w sołectwach – program park and go,

- rozbudowa systemu rowerów miejskich,

- 20 km ścieżek rowerowych w ramach budowy centrum przesiadkowego,

- budowa ścieżki rowerowej do Ośrodka Sportów Wodnych w Łące i dalej wzdłuż zbiornika Łąka – Poręba,

- wsparcie przebudowy skrzyżowania DK1 z DW933 i rozładowanie korków,

- darmowy transport dla seniorów 60 + i młodzieży do lat 18,

- uruchomienie kolejnych linii autobusowych łączących Pszczynę z Wisłą Małą, Wisłą Wielką, Studzionką, Brzeźcami, Porębą.

 

Obywatelska Pszczyna:

- zwiększenie budżetu obywatelskiego do 3 milionów,

- utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych,

- finansowanie w formie grantów inicjatyw Stowarzyszeń i Organizacji w zakresie kultury, sportu, pomocy społecznej.

- Oświatowa Pszczyna - edukacja i sport dla dobrego rozwoju naszych dzieci

- wdrożenie projektu specjalistycznych klas w szkołach podstawowych: klasy dwujęzyczne , matematyczne, muzyczne, wprowadzenie lekcji edukacji regionalnej,

- system stypendiów dla najlepszych uczniów i nagradzania wyróżniających się nauczycieli,

- młoda sportowa Pszczyna – realizacja programów sportowych piłki nożnej, badmintona, lekkiej atletyki, pływania, strzelectwa, tenisa, premiowanie najlepszych sportowców i trenerów – olimpijczyk z Pszczyny,

- rozbudowa SP 2 w Pszczynie, SP w Piasku, budowa przedszkoli w Czarkowie i Studzienicach,

- budowa sali gimnastycznej w Porębie,

- wymiana oświetlenia w klasach i salach gimnastycznych szkół i przedszkoli,

- dokończenie zadań wynikających z reformy oświaty.

 

Pszczyna dla małego dziecka

- dopłata do żłobków niepublicznych – 500 zł na każde dziecko,

- każde dziecko w przedszkolu gminnym,

- dopłata do przedszkoli prywatnych,

- angielski w każdym przedszkolu.

 

Pszczyna dla seniora:

- profilaktyka zdrowotna 60+;

- karta seniora,

- pełnomocnik ds. Seniorów,

- dofinansowanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz organizacji zrzeszających seniorów,

- spartakiada dla Seniorów,

- utworzenie Pszczyńskiego Centrum „Złoty wiek”

- kulturalne czwartki dla seniorów.

 

Zdrowa i aktywna Pszczyna

- finansowanie programów profilaktyki zdrowotnej,

- przebudowa stadionu miejskiego,

- doposażenia boisk w sołectwach,

- realizacja programu „Aktywna Pszczyna”,

- rozbudowa skate parku,

- budowa wodnego placu zabaw i pływalni.

 

Czysta Pszczyna

- edukacja ekologiczna w szkołach i przestrzeni gminy,

- kontynuacja programów dofinansowujących wymianę źródeł ciepła i docieplania budynków,

- monitorowanie zanieczyszczeń, w tym kontrole palenisk,

- udział w rządowym programie termomodernizacji.

 

Kulturalna Pszczyna

- powołanie Muzeum Miejskiego,

- dofinasowanie sołeckich domów kultury,

- rozwój biblioteki miejsko – powiatowej,

- budowa sali widowiskowej,

- ogólnogminny dzień dziecka na plaży,

- koncerty na początek roku szkolnego.

 

Zielona Pszczyna

- zieleń na ulicach,

- zagospodarowanie rond,

- kolejne etapy rewitalizacji zabytkowego parku,

- program zieleń i kwiaty w sołectwach.

 

Komunalna Pszczyna

- budowa domu komunalnego i domu socjalnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,

- budowa osiedla Luizy w ramach dofinansowania rządowego programu,

- podjęcie starań o pozyskanie środków na zadania związane z kolejnym etapem kanalizacji.