NASI KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ

Rozpoczyna się budowa chodnika w Ćwiklicach


Rozpoczyna się budowa chodnika w Ćwiklicach

Rozpoczyna się budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 w miejscowości Ćwiklice - etap II”. We wtorek 23 września pracownicy Urzędu Miejskiego spotkali się na miejscu, żeby wykonawcy przekazać plac budowy.

Zaprojektowany odcinek chodnika posiada 279 m długości., zlokalizowany jest przy lewej stronie jezdni. Inwestycja kosztować będzie 634 888, 82 zł. Zrealizuje go firma Handrem z Alwernii.