NASI KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ

Budują odwodnienie na ul. Braci Jędrysików


Budują odwodnienie na ul. Braci Jędrysików

Trwa budowa odwodnienia na ul. Braci Jędrysików w Pszczynie. Związane jest to z rozpoczęciem projektu „Rozbudowa ul. Braci Jędrysików w Pszczynie wraz z kanalizacją deszczową - etap I”.

W ramach etapu I zostanie wybudowany kanał główny o długości 327,87 m, 12 studni rewizyjnych oraz osadnik i separator substancji ropopochodnych. Wybudowany odcinek kanalizacji zostanie włączony do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Hallera.