NASI KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ

Umowa na parking podpisana


Umowa na parking podpisana

Firma Betonit z Czechowic wybuduje parking przy ul. Klemensa Szewczyka w Studzienicach. We wtorek 2 września podpisana została umowa z wykonawcą. Na realizację zadania Urząd Miejski otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 163 973 zł.

W ramach inwestycji planuje się budowę parkingu wraz z wykonaniem systemu kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami służącymi do odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych.

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w zakresie osi 4 LEADER objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; zostały złożone za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”.