NASI KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ

List do mieszkańców


List do mieszkańców

Szanowni Mieszkańcy Gminy,
Przesyłam Państwu serdeczne podziękowania za dotychczasową współpracę. W 2010 roku, po uzyskaniu w wyborach samorządowych Waszego kredytu zaufania, zostałem burmistrzem Pszczyny. W mojej kadencji 2010-2014 wyznaczyłem sobie zadania tak, aby realizując budżet gminy i pozyskując środki europejskie zaspakajać najważniejsze oczekiwania mieszkańców sołectw i miasta.

Jedną z największych potrzeb naszej Gminy była i jest dobra infrastruktura drogowa. Dlatego w ostatnich 4 latach zwiększyłem wydatki na drogi. Przeprowadziliśmy znaczne remonty istniejących dróg, a także wybudowaliśmy nowe. Na ten cel wydaliśmy ponad 32,5 mln złotych. Mocno rozwinęliśmy również współpracę z samorządami - dofinansowując remonty dróg powiatowych i wojewódzkich.

Kolejną ważną dla naszych Mieszkańców kwestią był brak dostatecznej ilości miejsc w przedszkolach. Dzięki podjętym działaniom zwiększyłem o 247 liczbę miejsc w przedszkolach gminnych (z 1628 do 1875 miejsc). Dodatkowo w 2015 roku zostanie ukończona rozbudowa przedszkola w Ćwiklicach, powstanie 75 nowych miejsc. Sprawdził się również program dofinansowania przez Gminę miejsc w przedszkolach niepublicznych, do których uczęszcza obecnie 242 dzieci. 

Poziom nauczania i poprawiające się z roku na rok wyniki egzaminów świadczą o tym, że w Gminie Pszczyna każda złotówka przeznaczona na kształcenie naszych dzieci i młodzieży, jest dobrze wydana. Środki, które pochodzą z subwencji oświatowej zaspokajają tylko 50% potrzeb, resztę, tj. blisko 38 mln zł, dokładamy z budżetu Gminy. Dziś mogę powiedzieć, że nasze dzieci uczą się w nowoczesnych i dobrze zarządzanych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz liceum. 

Podchodzę do zarządzania Gminą w sposób gospodarski i managerski. Gmina to nasze wspólne dobro - musimy o nie dbać i je cenić. Na spotkaniach z Mieszkańcami wielokrotnie informowaliście mnie Państwo o problemach Waszych sołectw i osiedli. Poszukiwałem takich rozwiązań, które pozwoliłyby Mieszkańcom w większym stopniu współdecydować o budżecie Gminy. I tak, od 2013 roku możecie Państwo po raz pierwszy czynnie uczestniczyć w procesie zarządzania Gminą. Dzięki instrumentowi, jakim jest budżet obywatelski, zrealizowaliśmy wybrane przez mieszkańców zadania w kwocie ponad 1, 8 miliona złotych.

W 2015 roku kwota przeznaczona na budżet obywatelski to 2 miliony złotych. Już dziś zapraszam do składania wniosków i głosowania na wybrane przez Was projekty. To tylko niewielka część realizowanych przeze mnie,moich współpracowników oraz Radę Miejską zadań. Pełną informację znajdziecie Państwo w publikacjach prasowych oraz na stronach internetowych, m.in. www.dariuszskrobol.pl

Podsumowując moją pracę burmistrza w kadencji 2010-2014, uważam, że wspólnie dla naszej Gminy zrobiliśmy wiele. Dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu mam plan rozwoju sołectw i miasta na kolejne lata. Między innymi chciałbym zrealizować ważne dla nas wszystkich inwestycje, tj.: stworzenie transportu lokalnego, rozbudowę żłobka, dalszą budowę i rozbudowę dróg oraz chodników, budowę basenu z zapleczem sportowym, dostosowanie Gminy do ruchu rowerowego i budowę ścieżek rowerowych, poprawę jakości zasobów mieszkaniowych w Gminie, dokończenie planów zagospodarowania przestrzennego i uruchomienie terenów inwestycyjnych (strefy ekonomicznej).

Zadań, które stają przed samorządem jest wiele i wiem jak je zrealizować. 16 listopada 2014 roku czekają nas bardzo ważne wybory – po raz pierwszy wybierzemy radnych w okręgach jednomandatowych. Rozważmy, aby wybrać sprawdzonych ludzi i dobrych gospodarzy.