NASI KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ

Trwa przebudowa ul. Bratniej


Trwa przebudowa ul. Bratniej

We wrześniu rozpoczęła się przebudowa ul. Bratniej w Pszczynie. W związku z tym wprowadzono zmianę organizacji ruchu w tym rejonie.

Wyremontowany zostanie odcinek od ul. Słonecznej do ul. Cieszyńskiej o długości 403 mb. Zakres prac obejmuje m.in. wymianę krawężników, zabudowę w brakujących miejscach studzienek ściekowych z wpustami żeliwnymi, a także rozbiórkę nawierzchni z trylinki, którą zastąpi nawierzchnia z betonu asfaltowego.