NASI KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ

2 mln zł w rękach mieszkańców Pszczyny


2 mln zł w rękach mieszkańców Pszczyny

Ciesząca się w ubiegłym roku dużym zainteresowaniem inicjatywa budżetu obywatelskiego doczekała się reedycji. Mieszkańcy gminy Pszczyna po raz drugi sami zaproponują, na co chcieliby wydać budżetowe pieniądze w roku 2015. Co bardzo ważne, w tym roku do dyspozycji mieszkańców burmistrz Pszczyny oddał cztery razy więcej pieniędzy, bo aż 2 miliony złotych!

- W roku 2013 mieszkańcy Pszczyny pokazali, że bardzo chętnie współtworzą budżet naszej gminy – mówi burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol. - Ilość wniosków oraz ich różnorodność były zaskakujące, jak na pierwszą edycję budżetu obywatelskiego. Poza wybranymi inicjatywami udało nam się zrealizować jeszcze kilka innych pomysłów ze złożonych wniosków. Dlatego właśnie zdecydowaliśmy o zwiększeniu kwoty budżetu obywatelskiego do 2 milionów złotych na rok 2015.

 

W ramach budżetu partycypacyjnego może być realizowane dowolne przedsięwzięcie należące do katalogu zadań własnych gminy.

Tegoroczną nowością będzie podział kwoty na dwie kategorie, w których będzie można składać wnioski i głosować:

inicjatywy inwestycyjne – pula 1 500 000 zł (kwota jednego wniosku -maksymalnie do 300 000 zł)
inicjatywy społeczno-kulturalne – pula 500 000 zł (kwota jednego wniosku maksymalnie do 100 000 zł)

Pierwszy etap - składanie wniosków rozpoczyna się już 10 września. Mieszkańcy będą mieć czas na zgłaszanie swoich propozycji do 10 października br. Można to robić na dwa sposoby - wysyłając wniosek pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Pszczynie (decyduje data wpływu) lub składając osobiście w Referacie Promocji (Rynek 2, pok. nr 106).

W drugiej fazie zgłoszone wnioski zostaną przekazane do analizy i rozpatrzenia odpowiednim wydziałom magistratu, które ocenią ich kompletność i poprawność, potwierdzą brak przeciwskazań formalnych oraz nakłady finansowe potrzebne do ich realizacji. Propozycje, które pozytywnie przejdą analizę formalną, poddane zostaną głosowaniu mieszkańców.

Głosowanie internetowe i osobiste trwać będzie od 15 do 29 października br. Propozycje, które otrzymają największe poparcie, zostaną wpisane do budżetu na 2015 rok.


- Gorąco zapraszam wszystkich mieszkańców do czynnego udziału w tworzeniu budżetu naszej gminy – zachęca burmistrz Pszczyny.

10 września br. ruszy strona internetowa, na której znajdą się wszystkie informacje szczegółowe www.obywatelski.pszczyna.pl