NASI KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ

Aktualności


List do mieszkańców

Dodano :2014-10-03

Szanowni Mieszkańcy Gminy, Przesyłam Państwu serdeczne podziękowania za dotychczasową współpracę. W 2010 roku, po uzyskaniu w wyborach samorządowych Waszego kredytu zaufania, zostałem burmistrzem Pszczyny. W mojej kadencji 2010-2014 wyznaczyłem sobie zadania tak, aby realizując budżet gminy i pozyskując środki europejskie zaspakajać najważniejsze oczekiwania mieszkańców sołectw i miasta. Jedną z największych potrzeb naszej Gminy była i jest dobra infrastruktura drogowa.  Więcej >>


Trwa przebudowa ul. Bratniej

Dodano :2014-10-02

We wrześniu rozpoczęła się przebudowa ul. Bratniej w Pszczynie. W związku z tym wprowadzono zmianę organizacji ruchu w tym rejonie. Wyremontowany zostanie odcinek od ul. Słonecznej do ul. Cieszyńskiej o długości 403 mb. Zakres prac obejmuje m.in. wymianę krawężników, zabudowę w brakujących miejscach studzienek ściekowych z wpustami żeliwnymi, a także rozbiórkę  Więcej >>


Rewolucyjny projekt w pszczyńskich szkołach

Dodano :2014-09-28

W każdej szkole podstawowej oraz gimnazjalnej znajdującej się na terenie Pszczyny zostanie zamontowany specjalny dystrybutor na wodę.  To największe tego typu przedsięwzięcie w szkołach, jakie jest realizowane na południu Polski. W środę rano w SP nr 18 odbyła się konferencja prasowa, na której zaprezentowano jak działa urządzenie. Miejsce nie zostało wybrane  Więcej >>


Rozpoczyna się budowa chodnika w Ćwiklicach

Dodano :2014-09-28

Rozpoczyna się budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 w miejscowości Ćwiklice - etap II”. We wtorek 23 września pracownicy Urzędu Miejskiego spotkali się na miejscu, żeby wykonawcy przekazać plac budowy. Zaprojektowany odcinek chodnika posiada 279 m długości., zlokalizowany jest przy lewej stronie jezdni. Inwestycja kosztować będzie 634 888, 82 zł.  Więcej >>


Budują odwodnienie na ul. Braci Jędrysików

Dodano :2014-09-28

Trwa budowa odwodnienia na ul. Braci Jędrysików w Pszczynie. Związane jest to z rozpoczęciem projektu „Rozbudowa ul. Braci Jędrysików w Pszczynie wraz z kanalizacją deszczową - etap I”. W ramach etapu I zostanie wybudowany kanał główny o długości 327,87 m, 12 studni rewizyjnych oraz osadnik i separator substancji ropopochodnych. Wybudowany odcinek  Więcej >>