NASI KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ

Gmina Pszczyna: 250 tys. zł dla Hospicjum Ojca Pio


Gmina Pszczyna: 250 tys. zł dla Hospicjum Ojca Pio

Wykonanie ogrodu Domu Ojca Pio oraz zakup wyposażenia, w tym mebli dla modułu dziennej opieki nad osobami starszymi i przychodni to zadania, na które gmina Pszczyna udzieliła dotacji celowej. W poniedziałek, 14 lutego burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol wspólnie z Teresą Buczak, prezes Hospicjum Św. Ojca Pio  podpisali umowę w sprawie dofinansowania. Dzięki temu możliwa jest realizacja kolejnego etapu budowy.

W ramach podpisanej umowy gmina będzie partycypowała w kosztach do łącznej kwoty 250.000,00. Zadanie objęte niniejszą dotacją zostanie zakończone w terminie do dnia 31.12.2022 roku.

Wiosną powinna zostać uruchomiona pierwsza część Domu - Ośrodka Dziennego Pobytu dla osób starszych niesamodzielnych oraz przychodni. W ramach dotowanego zadania zaplanowano zagospodarowanie zieleni wokół oddanych budynków, tak, aby przebywające na terenie obiektu osoby chore mogły bezpiecznie korzystać z ogrodu. Tam będzie odbywała się również część zajęć i terapii.