NASI KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ

W Pszczynie powstanie park kulturowy


W Pszczynie powstanie park kulturowy

Gmina Pszczyna rozpoczęła przygotowania do utworzenia na terenie miasta parku kulturowego. Wyznaczenia takiego obszaru niesie ze sobą wiele korzyści. Pozwoli skuteczniej chronić zabytkowy krajobraz i charakter miasta. Wpłynie także na poprawę estetyki przestrzeni publicznej.

Dotychczas w Polsce utworzono 40 parków kulturowych. To miejsca wyróżniające się krajobrazowo z zabytkami charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej. W ubiegłym roku pojawił się pomysł, by podobny obszar wyznaczyć w Pszczynie.

- Park kulturowy jest jedną z form ochrony dziedzictwa. W myśl Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami jest on tworzony przez radę gminy w celu zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi - budowlami, parkami, przestrzeniami placów i ulic - charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej - wyjaśnia miejski konserwator zabytków Beata Sarnecka-Uziałko, która koordynuje prace gminy w tym zakresie. Jak dodaje, odbyły się już tej sprawie pierwsze spotkania, między innymi z przedstawicielami Raciborza, który również planuje utworzenie parku kulturowego w granicach miasta.

W Pszczynie teren parku kulturowego obejmowałby rynek, stare miasto oraz teren Parku Zamkowego wraz z Muzeum Zamkowym w Pszczynie, a także Park Dworcowy i Park Zwierzyniec. Granice parku zostaną doprecyzowane w trakcie prowadzonych prac, po opracowaniu analiz i studiów.

Pomysł zachwala burmistrz Dariusz Skrobol. Zwraca uwagę, że estetyka przestrzeni publicznej jest bardzo istotna, a rozwiązania oparte na instytucji parku kulturowego, pozwolą zachować spójność i ujednolicą między innymi zasady kształtowania przestrzeni miejskiej.

- Chcemy, aby nasze miasto było estetyczne, by szyldy i mała architektura nawiązywały do charakteru miasta. Standaryzacja zapisów, które dotyczą przestrzeni publicznej, sprawi, że miasto będzie nie tylko ładniejsze dla turystów, ale przede wszystkim również bardziej przyjazne dla mieszkańców i bardziej atrakcyjne dla przedsiębiorców - zapewnia Dariusz Skrobol.

Burmistrz zaznacza, że ważnym elementem tworzenia parku kulturowego są konsultacje społeczne, dlatego do dnia 11 marca 2022 r. mieszkańcy mogą zgłaszać swoje sugestie za pośrednictwem ankiety. Jest ona dostępna w internecie oraz w formie papierowej.

- Zapraszam do udziału w tworzeniu parku kulturowego. Chcemy poznać Państwa spojrzenie na Pszczynę: jej zabytki i krajobraz, atrakcje i miejsca spędzania wolnego czasu. Wyniki tej ankiety będą cenną wskazówką przy ustalaniu zasad, które pozwolą lepiej chronić i kształtować krajobraz miasta - podkreśla Dariusz Skrobol.

Opinie wyrażone w ankiecie zostaną wkrótce zaprezentowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. 

Wypełnij Ankietę on-line >>>> link: https://forms.gle/oLSxjVXgnemEYwyj8)

 

Ankietę w wersji papierowej można wypełnić i oddać w miejscach:

Urząd Miejski, ul. Rynek 2, Pszczyna, pok. 4, budynek A, parter (Biuro Obsługi Interesantów)
Urząd Miejski, ul. Piastowska 24, Pszczyna (Referat Promocji)
Urząd Miejski, ul. 3 Maja 11, Pszczyna (Referat ds. Jakości Powietrza)
Urząd Miejski, ul. Dworcowa 30, Pszczyna (Wydziały: Polityki Społecznej, Ochrony Środowiska)
Skansen Zagroda Wsi Pszczyńskiej, ul. Parkowa 20, Pszczyna
Zagroda Żubrów, ul. Żorska 5, Pszczyna
Muzeum Prasy Śląskiej, ul. Piastowska 26, Pszczyna
Biuro Informacji Turystycznej, ul. Rynek 19, Pszczyna

 

Czego dotyczyć będą przepisy, związane z utworzeniem parku kulturowego?

Regulacje prawne związane z utworzeniem parku kulturowego będą dotyczyć między innymi:

prowadzenia działalności gospodarczej w otoczeniu budynków, na placach, ulicach, parcelach;
stawiania obiektów tymczasowych;
umieszczania reklam, szyldów, wysięgników i innych nośników reklamowych na elewacjach budynków i w ich otoczeniu;
wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wprowadzania rolet i okładzin na elewacjach budynków zabytkowych;
umieszczania na elewacjach i dachach budynków urządzeń technicznych (w tym: anten, anten satelitarnych, urządzeń klimatyzacji, instalacji elektrycznych, instalacji fotowoltaicznych);
formy i kolorystyki zewnętrznych markiz i parasoli przy lokalach i obiektach usługowych;
kształtowania ogródków gastronomicznych;
formy i tworzywa obiektów małej architektury, w tym ogrodzeń, kiosków handlowo-usługowych.

 

Jakie korzyści przyniesie utworzenie parku kulturowego ?

Pozytywne efekty wprowadzenia na terenie Pszczyny tej formy ochrony odczują mieszkańcy, przedsiębiorcy i turyści:

władze miasta ustalając przepisy dotyczące nośników reklam, małej architektury, infrastruktury na elewacjach oraz egzekwując te przepisy będą mogły lepiej zadbać o estetykę terenów najbardziej zabytkowych i najbardziej atrakcyjnych krajobrazowo;
ujednolicone zasady reklamowania działalności gospodarczej w przestrzeni miasta pozwolą przedsiębiorcom uniknąć walki o klienta poprzez stosowanie coraz większych, coraz liczniejszych, coraz bardziej kosztownych szyldów czy tablic reklamowych;
przepisy ułatwią eliminowanie z obszaru parku kulturowego obiektów, których funkcjonowanie jest uciążliwe dla mieszkańców;
pszczyńska starówka i tereny parkowe posłużą do promowania atrakcji Pszczyny i będą przyciągać coraz liczniejszych turystów - status parku kulturowego jest bowiem „gwarancją jakości” krajobrazu, której poszukuje współczesny turysta;
utworzenie parku kulturowego stanie się okazją do zaprojektowania i wytyczenia ścieżek edukacyjnych oraz szlaków tematycznych, które pozwolą mieszkańcom i turystom poznawać historię, przyrodę i zabytki miasta. 

Patroni utworzenia parku kulturowego:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach
Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej
Skansen Zagroda Wsi Pszczyńskiej
Zagroda Żubrów
Muzeum Prasy Śląskiej
Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej
Biuro Informacji Turystycznej Pszczyna
Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu