NASI KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ

Spotkanie burmistrza z sołtysami i przewodniczącymi osiedli


Spotkanie burmistrza z sołtysami i przewodniczącymi osiedli

Zebrania sołeckie, zmiany w statutach jednostek pomocniczych oraz pomoc obywatelom Ukrainy były głównymi tematami spotkania burmistrza Pszczyny z sołtysami i przewodniczącymi osiedli.

We wtorek w pszczyńskim ratuszu burmistrz Dariusz Skrobol spotkał się z przedstawicielami jednostek pomocniczych. Głównym tematem spotkania było stworzenie harmonogramu zebrań z udziałem mieszkańców.

- Pandemia i związane z nią liczne obostrzenia sprawiły, że w ostatnich dwóch latach nie odbywały się zebrania sołeckie i osiedlowe. W tym roku chcemy do nich powrócić. Rozpoczną się one jeszcze w marcu i potrwają do maja - zapowiada Dariusz Skrobol.

Harmonogram zebrań zostanie opublikowany w najbliższych dniach. Podczas wtorkowego spotkania sołtysi i przewodniczący osiedli zaproponowali terminy dla swoich jednostek pomocniczych. Większość zebrań będzie miała charakter sprawozdawczy, na siedmiu osiedlach (Kępa, Kolonia Jasna, Piastów, Piłsudskiego, Polne Domy, Siedlice, Śródmieście) odbędą się wybory.

W trakcie wtorkowego spotkania omówione zostały także zmiany w statutach jednostek pomocniczych. Wśród najistotniejszych należy wymienić wydłużenie kadencji organów sołeckich i osiedlowych z 4 do 5 lat, czyli podobnie jak kadencja Rady Miejskiej. Wprowadzono także zapis, że ogólne zebrania będą ważne niezależnie od liczby uczestniczących w nim mieszkańców. Dotychczas w przypadku obecności mniejszej niż 5% mieszkańców organizowany był drugi termin po upływie 15 minut.

Burmistrz wraz z zastępcami opisał również obecnym na spotkaniu sołtysom i przewodniczącym osiedli temat pomocy uchodźcom z Ukrainy, zarówno w zakresie organizacji miejsc, zbiórek, edukacji i zajęć dla dzieci oraz załatwiania spraw urzędowych.