NASI KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ

Gmina wspiera Ochotnicze Straże Pożarne


Gmina wspiera Ochotnicze Straże Pożarne

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej przyjęto uchwałę budżetową. Przedstawiciele OSP Pszczyna podziękowali radnym za przegłosowanie zaplanowanego budżetu na 2020 rok. Znalazła się tam kwota 300 tys. zł, która przeznaczona zostanie na zakup nowego samochodu dla strażaków ochotników.

Obecnie na terenie gminy funkcjonuje dziesięć jednostek OSP. Siedem z nich włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Gmina Pszczyna wspiera więc działalność ochotników rocznie przeznaczając na bieżącą działalność ok. pół miliona złotych. Środki te pozwalają utrzymać jednostki.

W 2014 roku Gmina Pszczyna i PSP w Pszczynie podpisały porozumienie, które zakłada wsparcie finansowe na zakup samochodów do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie. Dzięki temu natomiast, co trzy lata, samochody używane i sprawdzone w boju przez zawodową straż, przekazywane są jednostkom OSP działającym na terenie gminy.

W związku z ogromnymi potrzebami związanymi z użytkowaniem przestarzałego sprzętu, gmina w miarę potrzeb dofinansowuje kolejne zakupy nowych samochodów. Oczywiście zainteresowane jednostki muszą szukać dodatkowych środków czy to w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czy w oddziałach Wojewódzkich Ochotniczych Straży Pożarnych.

W ostatnich latach odnotowano liczne interwencje straży na terenie powiatu pszczyńskiego. W wielu przypadkach działalność Państwowej Straży Pożarnej wspierają lokalne jednostki OSP. Wielokrotnie ochotnicy biorą udział w akcjach powodziowych, a także związanych z lokalnymi podtopieniami.

Dzięki współpracy gminy z PSP Pszczyna samochody bojowe trafiły do: OSP Piasek, OSP Rudołtowice, OSP Łąka, OSP Wisła Mała

Samochody dofinansowane z budżetu gminy zakupiono w jednostkach: OSP Piasek, OSP Studzionka, OSP Pszczyna, OSP Ćwiklice, OSP Studzienice.