NASI KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ

40 mln zł na inwestycje


40 mln zł na inwestycje

Pod koniec grudnia uchwalono budżet Gminy Pszczyna na 2020 rok. Na zadania inwestycyjne przeznaczono ponad 40 mln zł.

 

Zbiorcze zestawienie zadań inwestycyjnych do budżetu na rok 2020

- Przebudowa centrum targowo-halowego Koszary Ułańskie w Pszczynie 578 270,00
- Współfinansowanie zadań z Powiatowym Zarządem Dróg - Budowa chodnika przy ul. Batalionów Chłopskich oraz wykonanie projektu chodnika wraz z oświetleniem - ZO Stara Wieś 9 400,00
- Projekt budowy drogi transportu rolnego - ul. Polna w Studzionce 30 000,00
- Projekt budowy drogi transportu rolnego - ul. Sokola w Wiśle Małej 20 000,00
- Projekt rozbudowy ul. Jagiełły w Pszczynie w celu budowy chodników 70 000,00
- Projekt budowy chodnika wzdłuż ul. 11 Listopada w Ćwiklicach 40 000,00
- Rozbudowa ul. Piaskowej w Pszczynie 1 200 000,00
- Przebudowa ul. Lercha w Pszczynie 200 000,00
- Przebudowa ul. A. Krzywoń w Rudołtowicach 90 000,00
- Rozbudowa ul. Zagajniki w Jankowicach i Studzienicach 1 729 763,00
- Rozbudowa ul. Pionierów w Pszczynie 975 112,00
- Przebudowa ul. Krasińskiego w Pszczynie 150 000,00
- Przebudowa ul. Morelowej i ul. Brzoskwiniowej w Pszczynie 300 000,00
- Projekt przebudowy ul. Skłodowskiej - Curie w Pszczynie w celu budowy chodników i zmiany organizacji ruchu 40 000,00
- Projekt budowy ul. Lipowej w Wiśle Wielkiej 60 000,00
- Projekt rozbudowy ul. Rzepakowej w Pszczynie 84 000,00
- Bezpieczne Siedlice - przebudowa ul. Jagiełły w Pszczynie - PBO 96 479,00
- Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - budowa ścieżek rowerowych 13 227 849,00
- Parking dla wszystkich - PBO 119 682,00
- Budowa obiektu Ośrodka Kultury wraz z pomieszczeniami OSP Poręba 73 000,00
- Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych gminy Pszczyna 150 000,00
- Wykonanie nawierzchni na alejach cmentarza komunalnego oraz zagospodarowanie terenu - PBO 8 000,00
- Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pszczyna 300 000,00
- Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu (w tym PBO -13.500 zł) 38 500,00
- Modernizacja pomieszczenia basenu w SP12 w Studzionce - wykonanie stacji uzdatniania wody i wentylacji mechanicznej 250 000,00
- Projekt i rozbudowa SP2 w Pszczynie 1 200 000,00
- Budowa sali gimnastycznej przy SP11 w Porębie 1 700 000,00
- Poprawa infrastruktury przy SP13 w Wiśle Małej - PBO 24 976,00
- Nowe boisko i bezpieczne ogrodzenie przy Szkole Podstawowej w Studzionce - PBO 99 998,00
- Zielone płuca poligonu - strefa świeżego powietrza - PBO 100 000,00
- Piękna szkoła w Jankowicach - PBO 80 000,00
- Aktywnie i rodzinnie - PBO 63 294,00
- Modernizacja i budowa placu zabaw w ZSP w Piasku - PBO 128 782,00
- Dokończenie budowy ogrodzenia terenu SP12 - RS Studzionka 5 500,00
- Wykonanie projektu budowy przedszkola w Studzienicach 120 000,00
- Wykonanie projektu budowy przedszkola w Czarkowie 120 000,00
- Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 4 w Pszczynie - PBO 69 248,00
- Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitala 100 000,00
- Dofinansowanie budowy Domu Ojca Pio w Pszczynie - PBO 125 000,00
- Zagospodarowanie terenów zielonych POR-T w Pszczynie - PBO 83 689,00
- Realizacja II etapu programu ograniczenia niskiej emisji w gminie Pszczyna 1 163 548,00
- Realizacja programu STOP SMOG w gminie Pszczyna 3 907 356,50
- Ochrona różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację Parku Zwierzyniec 1 720 022,00
- Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Pszczyna 200 000,00
- Poprawa infrastruktury przy SP13 w Wiśle Małej - PBO 50 000,00
- Projekt i oświetlenie ul. Sybiraków i poprawa oświetlenia przy ul.Bieruńskiej w Pszczynie - PBO 61 394,00
- Wykonanie projektu oświetlenia przy ul. Ogrodowej w Czarkowie - RS Czarków 4 620,00
- Rozbudowa oświetlenia w Piasku - RS Piasek 12 000,00
- Budowa oświetlenia przy ul. Stenclówka w Studzionce - RS Studzionka 6 000,00
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego dla zadania pn. budowa sali widowiskowej PCKulu z uwzględnieniem funkcji sportowo-rekreacyjnych 761 250,00
- Przebudowa stadionu im. Jana Larysza w Pszczynie 4 450 000,00
- Rozbudowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego przy boisku w Łące 650 000,00
- Budowa placu zabaw w porcie w Wiśle Wielkiej -PBO 23 000,00
- Wymiana nawierzchni wokół "Serca wsi" w Łące 210 000,00
- Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy ul. Bramkowej w Pszczynie 3 325 000,00
- Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Pszczynie - ZO Piastów 16 020,00

Razem: 40 518 996,50