NASI KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ

Światło dotarło do Urzędu Miejskiego


Światło dotarło do Urzędu Miejskiego

II Szczep Harcerski CHMURA od lat bierze udział w konkursie, którego celem jest wyłonienie 10-ciu Drużyn Harcerskich z całej Polski w charakterze Ambasadorów Betlejemskiego Światła Pokoju. Harcerze przynieśli Betlejemskie Światło Pokoju również Dariuszowi Skrobolowi burmistrzowi Pszczyny 

Zwycięskie jednostki dostępują co roku zaszczytu niesienia Betlejemskiego Światła Pokoju do głównych instytucji oraz urzędów w Warszawie. Rok temu w tym ogólnopolskim konkursie zwycięsko wyszła 16 Drużyna Harcerska PÓŁNOC im. hm. Czesława Kumali z Czarkowa. Natomiast w tym roku po raz drugi (po sześciu latach) w konkursie wyłoniona została 23 Pszczyńska Drużyna Harcerska im. Powstańców Śląskich. Członkowie tej drużyny na czele z Drużynową sam. Olgą Sokołowską oraz Komendantem Szczepu phm. Mikołajem Piórko odwiedzili instytucje Sejmu, Senatu oraz Głównego Urzędu Miar.

Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerski i harcerze przekazują je dalej do Rosji, Litwy, Ukrainy, Białorusi, Niemiec, a także na północ do Szwecji.

W tym roku akcji BŚP towarzyszy hasło ,,Światło, które daje moc''. Światło trafi do wszystkich urzędów, instytucji, szkół, kościołów oraz zaprzyjaźnionych organizacji. Członkowie drużyn harcerskich zaniosą je również do domów wszystkich, którzy pragną by betlejemski ogień zagościł w tym roku na wigilijnym stole.