NASI KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ

Zasilili grono nauczycieli mianowanych


Zasilili grono nauczycieli mianowanych

We wtorek 17 grudnia br. w Urzędzie Miejskim w Pszczynie, po przeprowadzonych postępowaniach egzaminacyjnych, odbyła się uroczystość wręczenia Aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Dokumenty wręczył burmistrz Dariusz Skrobol, zastępca burmistrza Barbara Sopot-Zembok oraz naczelnik Wydziału Oświaty Sławomir Kowalski.

Trzech nauczycieli odebrało decyzje, poprzedzone uroczystym ślubowaniem:

  1. Alicja Blokesz, Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Jana Twardowskiego w Pszczynie
  2. Agnieszka Petelska, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pszczynie
  3. Martyna Stawicka, Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Września w Ćwiklicach.

Wręczono także nagrodę Burmistrza Pszczyny za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze Pani Grażynie Szotek, nauczycielce Przedszkola w Ćwiklicach, przechodzącej na emeryturę.