NASI KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ

Nowe sale lekcyjne dla uczniów z Piasku


Nowe sale lekcyjne dla uczniów z Piasku

Pięć nowych sali lekcyjnych będą mieli do dyspozycji uczniowie szkoły podstawowej w Piasku. Są to zaadaptowane pomieszczenia po byłym przedszkolu.

W wyremontowanym budynku będą uczyli się uczniowie klas VI - VIII.

W wyniku przeprowadzonego remontu do dyspozycji użytkowników zostanie oddanych pięć sali lekcyjnych łącznie z pracownią fizyko-chemiczną, sanitariaty, szatnia dla 125 uczniów, pokój nauczycielski oraz pomieszczenia techniczne i gospodarcze. W jednym z nich będzie znajdowała się serwerownia.

Dwie sale lekcyjne znajdują się na parterze budynku, trzy kolejne zlokalizowane są na pierwszym piętrze.

Wartość zadania zleconego przez Gminę Pszczyna wyniosła 1 601 875 zł