NASI KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ

Pszczyna: Ponad 1 mln zł dotacji na Lipową i Piaskową


Pszczyna: Ponad 1 mln zł dotacji na Lipową i Piaskową

Mieszkańcy ulic Lipowej w Łące oraz ul. Piaskowej w Pszczynie mają powody do radości. Gmina Pszczyna pozyskała ponad milion złotych dofinansowania do przebudowy tych dróg. Środki pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych województwa śląskiego.

- Wielokrotnie powtarzam, że staramy się pozyskiwać środki zewnętrzne wszędzie, gdzie jest to możliwe. To ogromne odciążenie dla naszego budżetu, a każda oszczędność pozwala planować kolejne inwestycje - informuje burmistrz Dariusz Skrobol.

W najbliższym czasie rozpoczną się prace na ul. Lipowej w Łące. Zakończono już postępowanie przetargowe. Na przebudowę drogi Urząd Miejski przeznaczy 1 020 639 zł. Przekazano już plac budowy. Obecnie ul. Lipowa to droga gminna o długości ok. 241 mb. Droga posiada jezdnię utwardzoną kamieniem o szerokości od 3 do 5 metrów.

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie ul. Piaskowej wszczęta zostanie procedura przetargowa związana z wyłonieniem wykonawcy na przebudowę drogi.

Inwestycja obejmuje m.in. roboty ziemne, budowę odwodnienia drogi, wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni jezdni, roboty wykończeniowe wraz z organizacja ruchu.