NASI KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ

Muzeum Prasy Śląskiej nagrodzone


Muzeum Prasy Śląskiej nagrodzone

Muzeum Prasy Śląskiej zostało nagrodzone za pomysłowe wykorzystanie unikatowych atutów miejsca i kreatywne przygotowanie programu wydarzeń podczas dziesiątej edycji Industriady.

Muzeum znalazło się na Szlaku Zabytków Techniki. Od wielu lat włącza się w organizowane przez Urząd Marszałkowski święto. Wśród nagrodzonych podmiotów znalazły się jeszcze Muzeum Tyskich Browarów Książęcych oraz Urząd Miejski w Bielsku-Białej.

Przypomnijmy, że 10. urodziny Industriady trwały od 7 do 9 czerwca. Zorganizowane zostały w 44 zabytkach techniki zlokalizowanych w 27 miastach województwa śląskiego. W imprezie udział wzięło 103 tys. osób.