NASI KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ

Burmistrz powierzył stanowiska dyrektorów


Burmistrz powierzył stanowiska dyrektorów

We wtorek na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 odbyły się Basztary. Wręczono nagrody dla najlepszych uczniów i nauczycieli.

Podczas uroczystości burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol w wyniku rozstrzygniętych konkursów, powierzył stanowiska dyrektorów na okres pięciu lat szkolnych, począwszy od 1 września br., następującym nauczycielom:

1. Blance Boguckiej, Przedszkole nr 5 w Pszczynie
2. Aleksandrze Latko, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Józefa Pukowca w Pszczynie
3. Katarzynie Majewskiej, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Żołnierzy Września w Ćwiklicach
4. Katarzynie Wybrańczyk, Szkoła Podstawowa nr 8 im. Józefa Weszki w Rudołtowicach
5. Adamowi Zuberowi, Szkoła Podstawowa nr 13 w Wiśle Małej
6. Danucie Kuś, Szkoła Podstawowa nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Pszczynie
7. Marcinowi Piontkowi, Szkoła Podstawowa nr 19 w Brzeźcach
8. Joannie Pszonak, Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie
9. Joannie Rozmus-Cader, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pszczynie
10. Urszuli Niezgodzie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Studzionce
11. Agnieszce Kowalik-Stani, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach