NASI KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ

Kolejna fumigacja w Skansenie


Kolejna fumigacja w Skansenie

W trosce o zabytkowe chałupy w pszczyńskim skansenie Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej zdecydowała o przeprowadzeniu kolejnego etapu fumigacji, czyli zabiegu polegającego na zagazowaniu - tym razem - budynku spichlerza z Rudołtowic przy użyciu odpowiednich chemikaliów. Zabieg został zakończony sukcesem i chałupa - po dokonaniu kontrolnych pomiarów stężenia substancji owadobójczych - została ponownie dopuszczona do zwiedzania przez turystów.

Zabiegowi zostały poddane już cztery skansenowe budynki wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków: chałupa mieszkalna z Grzawej, masztalnia z Wisły Wielkiej, stodoła ośmioboczna z Kryr i spichlerz z Rudołtowic.

Prezes ARiPZP Jacek Patyk zapowiada, że spółka dołoży wszelkich starań, aby zabieg fumigacji przeszły wszystkie budynki w skansenie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ZWIEDZANIA WSZYSTKICH OBIEKTÓW!