NASI KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ

Powstają kolejne fragmenty ścieżek rowerowych


Powstają kolejne fragmenty ścieżek rowerowych

Ruszyły prace związane z budową kolejnego odcinka ścieżki rowerowej w Pszczynie. Budowa ciągów pieszo-rowerowych to jedna z największych inwestycji realizowanych obecnie w naszej gminie.

Roboty prowadzone są na chodniku wzdłuż ulicy Wojciecha Korfantego od ronda Miast Partnerskich do skrzyżowania z ulicą Jana Kilińskiego. Równocześnie trwają prace wykończeniowe ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Bielską i ul. Bednorza. Wkrótce zostanie tam położona ostatnia warstwa asfaltu.

Zakończenie prac zaplanowano w lipcu 2020 rok. Na ten cel Urząd Miejski przeznaczy 25 700 000 zł. Łączne dofinansowanie stanowi 21 500 000 zł.