NASI KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ

Burmistrz rozmawiał ze związkowcami o strajku


Burmistrz rozmawiał ze związkowcami o strajku

Z inicjatywy burmistrza Pszczyny Dariusza Skrobola odbyło się w Urzędzie Miejskim spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach, przedszkolach  i placówkach oświatowych.

Wzięli w nim udział Alina Michalak, prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Pszczynie, Gabriela Wiencek, przewodnicząca MKPO NSZZ „Solidarność”, dyrektor Pszczyńskiego Zarządu Edukacji Marian Grygier oraz Sławomir Kowalski, naczelnik Wydziału Edukacji.

Związki zawodowe robią wszystko, aby nauczyciele i pracownicy oświaty w całym kraju mogli godnie żyć i pracować . W związku z zapowiedzianym na 8 kwietnia strajkiem, zagrożone są egzaminy.

- Nikt nauczycielom nic nie narzuca w sprawie strajku. Mają wolną rękę - informuje Gabriela Wiencek , która twierdzi, że problemem są rażąco niskie i niesprawiedliwe płace nauczycieli i pracowników oświaty.

W dniach 10-12 kwietnia jako pierwsi do egzaminu powinni przystąpić uczniowie wygaszanych gimnazjów. W Pszczyńskich szkołach jest ich 521. Trzy dni później powinny odbyć się egzaminy w Szkołach Podstawowych. Na terenie gminy Pszczyna obecnie jest 580 uczniów ósmych klas. Ostatnim egzaminem są matury. Egzamin dojrzałości powinien rozpocząć się 6 maja. Nie wiadomo jednak, czy będą one przeprowadzone w terminie. Związkowcy prowadzą rozmowy z przedstawicielami rządu.

- Już 4 marca ZNP zapowiedział termin strajku. Nauczyciele i pracownicy oświaty są zdeterminowani i tym razem nie odpuszczą. To, czy egzaminy zewnętrzne odbędą się w terminie, zależy dziś od decyzji rządu. Termin strajku ogłosiliśmy z dużym 35-dniowym wyprzedzeniem, by dać rządowi czas na spełnienie postulatów. Nikogo nie zaskakujemy, chcemy rozmawiać. Strajk będzie trwał od 8 kwietnia aż do odwołania. Z inicjatywy ZNP zostało zwołane posiedzenie Rady Dialogu Społecznego. Prezydium RDS zbierze się w poniedziałek, 25 marca w Warszawie. Wezmą w nim udział ministrowie: pracy, edukacji i finansów oraz przedstawiciele trzech reprezentatywnych związków zawodowych działających w oświacie. Jest to spotkanie ostatniej szansy. Na dzień dzisiejszy brak konkretnej propozycji rządowej -  poinformowała uczestników spotkania Alina Michalak.

- Komisja Krajowa Oświatowej Solidarności prowadzi rozmowy rządem, w przypadku niestatysfakcjonujących rozwiązań solidarność planuje zaostrzyć protest. Oświatowa Solidarność weszła w spór zbiorowy z dyrektorami szkół i przedszkoli - dodaje Gabriela Wiencek

Burmistrz Dariusz Skrobol zwołał spotkanie ponieważ chciałby znać zagrożenia jakich może spodziewać się organ prowadzący. - Jestem za tym, żeby nauczyciele lepiej zarabiali. Jako organ prowadzący chcę wiedzieć, czego można spodziewać się od 8 kwietnia. Dzisiejsze rozmowy pokazują, że sytuacja jest bardzo dynamiczna i będzie się zmieniała. Rozmowy prowadzone są w Warszawie. Bez względu na ich efekt gmina będzie przygotowana do przeprowadzenia egzaminów. Natomiast czy nauczyciele będą tego dnia obecni w szkole zależeć będzie od rozmów prowadzonych przez związkowców ze stroną rządową  - dodaje burmistrz.

Pszczyński Oddział ZNP przeprowadził referenda strajkowe we wszystkich szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych objętych działaniem oddziału. Wyniki głosowania poznamy 25 marca 2019 r. W tym samym dniu zakończą się referenda przeprowadzane w innych placówkach na terenie całego kraju.

 

Wynagrodzenia nauczycieli na etacie netto:

Stażysta - 1920,00

Kontraktowy - 2090,00

Mianowany - 2538,23

Dyplomowany - 3150,27

Gmina Pszczyna zatrudnia 937 nauczycieli oraz 484 pracowników administracji i obsługi.