NASI KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ

Nowy sezon, nowe boisko


Nowy sezon, nowe boisko

Boisko ze sztuczną nawierzchnią, które wybudowano w ramach projektu Aktywna Pszczyna zostało oficjalnie otwarte. Z piłkarzami, a także przedstawicielami klubów sportowych spotkał się burmistrz Dariusz Skrobol, który wziął udział w wydarzeniu.

- Pamiętam jak cztery lata temu, stojąc w tym miejscu powiedziałem, że tu będzie boisko. Tak też się stało - powiedział burmistrz Dariusz Skrobol dziękując wszystkim zaangażowanym w realizację inwestycji.

Inwestycja w Łące została wybrana do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Pilotażowego Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej „Mały Klub” realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Budowa boiska kosztowała 1 180 800,00 zł. Wartość dofinansowania wynosi 50% wartości robót budowlanych.

Roboty budowlane objęły: zdjęcie warstwy humusu, wykonanie drenażu, a także nowej podbudowy boiska o wymiarach 95,00x48,00 m wraz z nawierzchnią przepuszczalną z trawy syntetycznej, wykonanie utwardzenia terenu z kostki brukowej wokół boiska, wykonane instalacji oświetleniowej, zakup i montaż piłkochwytów z bramami i furtkami, zakup i montaż bramek i 2 kabin dla zawodników.