NASI KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ

Innowacyjne szkolenia dla dzieci na terenach wiejskich


Innowacyjne szkolenia dla dzieci na terenach wiejskich

25 stycznia burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol i skarbnik Artur Krawczyk podpisali umowę o przyznanie pomocy na realizację projektu pn. „Innowacyjne podejście do podniesienia kompetencji cyfrowych dzieci w oparciu o lokalne zasoby”.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych społeczności lokalnej poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w oparciu o lokalny potencjał.

- Planujemy w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020 przeprowadzić zajęcia z legorobotyki. Zajęcia te planujemy wdrożyć w  sześciu klasach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łące. Szacuje się, iż w ramach 32 tygodni odbędzie się łącznie 192 szkoleń na bazie zakupionego sprzętu (LEGO® MINDSTORMS® Education) dla co najmniej 100 dzieci.  - mówi burmistrz Dariusz Skrobol.

Zajęcia legorobotyki to innowacyjny sposób połączenia zabawy i nauki, rozpoczynając od kształcenia twórczego myślenia oraz wyobraźni przestrzennej, przez wspomniane podstawy nauk inżynieryjnych, a na pracy w grupie i nad projektem kończąc.

Umowa została podpisana na dotację w wysokości 31 815,00 zł.

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich złożyła gmina Pszczyna za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Pszczyńska”.