NASI KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ

Obchody Dnia Edukacji Narodowej


Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Uroczystości związane z obchodami Dnia Edukacji Narodowej odbyły się w poniedziałek 15 października w Pszczyńskim Centrum Kultury.

W sali widowiskowej zebrało się grono nauczycielskie ze szkół zarządzanych przez gminę Pszczyna. Burmistrz Dariusz Skrobol oraz zastępca burmistrza Barbara Sopot-Zembok podziękowali zebranym dyrektorom placówek oświatowych oraz nauczycielom za zaangażowanie i wkład w wykonywaną pracę. Burmistrz przypomniał o działaniach gminy związanych z dostosowaniem pszczyńskich szkół i przedszkoli do potrzeb wprowadzonej reformy edukacji.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej były okazją do tego, aby wręczyć nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Otrzymało je osiemdziesięciu pięciu nauczycieli ze szkół i przedszkoli zarządzanych przez gmine Pszczyna.